Perspectief in zicht voor particulieren

Soms heb je gewoon een steuntje in de rug nodig.

We maken jouw vraag zichtbaar, je gewenste situatie en de weg er naar toe.

Zonder inzicht geen uitzicht.

Samen vinden we nieuw perspectief door inzicht en groei.

Werken aan je zelf is werken aan je toekomst

De weg naar de toekomst ligt vaak verborgen in het verleden.

Soms zijn er drempels in de weg, die je zelf niet meer ziet, omdat je er te dichtbij staat.

Of staan er zoveel bomen voor je neus, dat je het bos niet meer ziet.


Het is onze passie om dit samen met jou samen helder te krijgen. 

Vanuit dit inzicht werken we naar nieuw perspectief en vernieuwen je weg naar de toekomst.

Voor de één is dat een opgeruimde weg, voor de ander een compleet nieuwe route.


Laat je door je zelf verrassen.

Voor jezelf of samen,

individueel of met een groep

Er zijn veel manieren om tot het gewenste resultaat te komen:

elke persoon en elke situatie vragen om een andere aanpak.

Perspectiefinzicht  heeft voor jou of voor jullie samen een zeer persoonlijk werkwijze. 

We maken gebruik van diverse erkende methoden en zelf ontwikkelde instrumenten.


Onze passie voor mensen en onze liefde voor kleuren, vormen, metaforen en creativiteit spelen daarbij een grote rol. We hebben een praktische aanpak, met humor en met beide voeten op de grond. 


Wat telt is het resultaat voor jou: 

Een nieuw perspectief door inzicht en groei.


Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken,

dan blijft mij overkomen wat me altijd overkwam.

Rumi