PerspectiefAcademie

PerspectiefAcademie is de online studieomgeving van Perspectiefinzicht.

Rondom de negen thema's van jouw LevensLandschap worden allerhande
online cursussen en trainingen aangeboden.

De negen thema's van het LevensLandschap

De negen belangrijke thema's van je leven
kan je weergeven als een landschap met toppen en dalen. 


Beschikbaar in de PerspectiefAcademie