null

Algemene voorwaarden 

Perspectiefinzicht

De Algemene voorwaarden van Perspectiefinzicht zijn bedoeld voor iedereen die gebruik maakt van onze website en alle andere diensten en producten van Perspectiefinzicht.


In deze voorwaarden worden aandachtspunten besproken over onze dienstverlening, de website en het platform, opzegging, garantie, aansprakelijkheid, e.d. Ook wordt er verwezen naar de privacyverklaring en de klachtenregeling.


De volledige tekst van de Algemene voorwaarden kunt u downloaden in PDF.


PERSPECTIEFINZICHT TE ROERMOND IS GEREGISTREERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROERMOND

ONDER NUMMER  54178274